Monthly Archives: February 2021

Quy trình Tố tụng Trọng Tài Thương Mại (VIAC)

Theo Quy tắc tố tụng của VIAC, Hội đồng Trọng tài có thể gồm 3 trọng tài viên hoặc một trọng tài viên duy nhất. Nếu các bên không có thỏa thuận về việc vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất thì vụ tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên.
  • Theo Quy tắc tố tụng của VIAC, Hội đồng Trọng tài có thể gồm 3 trọng tài viên hoặc một trọng tài viên duy nhất. Nếu các bên không có thỏa thuận về việc vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất thì vụ tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên.

Các bên có thể tham gia trực tiếp tố tụng trọng tài hoặc ủy quyền cho người đại diện tham quá trình tố tụng tại VIAC.

Công ty không thanh toán lương, người lao động cần làm gì ?

Quan hệ lao động là quan hệ thường phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn giữ người lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, quyền lợi về các chế độ bảo hiểm,… Hiểu được điều đó, chúng tôi cung cấp tới khách hàng các dịch vụ pháp lý về pháp luật lao động để hỗ trợ tư vấn, giải đáp pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.

1. Luật sư tư vấn Luật Lao động

Với tình hình phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, việc người lao động tiếp cận với pháp luật đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, trình độ nhận thức của người lao động cũng được nâng lên cao, từ đó, người lao động quan tâm hơn đến các quy định pháp luật về các quyền lợi của mình. Bên cạnh đó, để bảo vệ các quyền lợi cho bản thân,